Vertrouwen

Vertrouwenspersonen

Als er iets is waar uw kind zich niet fijn bij voelt kan hij altijd bij een leiding terecht, maar binnen Jong Nederland Vorstenbosch hebben wij ook 2 vertrouwenspersonen. Uw kind kan hier altijd bij terecht als er iets is. Op dit moment zijn deze 2 vertrouwenspersonen Sara Geenen en Sjoerd de Boer.

 

 

 

Contact vertrouwingspersonen:

Sara Geenen: sarageenen13@outlook.com

Sjoerd de Boer: sjoerddb2003@gmail.com

 


Gedragscode

Al onze vrijwilligers hebben een gedragscode ondertekend. Hierin staat waar zij zich als vrijwilligers van onze organisatie aan moeten houden. Hier vindt u de gedragscode die de vrijwilligers moeten ondertekenen en de toelichting ervan. Wanneer u hier nog vragen over heeft, kunt u contact opnemen met iemand van het bestuur.

Als u hier op klikt krijgt u het formulier te zien dat al onze vrijwilligers hebben ondertekend.
Als u hier op klikt ziet, krijgt u de toelichting van dit formulier te zien.